OM OSS / ABOUT US

Den här sidan startades för att få en plattform för vårt projekt där vi ämnar hjälpa och återbygga våra familjers hus och vår by i Nepal.

Byn heter Tholo Gaun och ligger söder om Bhaktapur. Byn ligger i Sipadole, som är ett av flera Village Development Committees (VDCs) som landsbygden är uppbygd kring. I Sipadole finns vidare 9 så kallade wards, där Tholo Gaun är ward nummer 5. Det fanns sjuttio hus i byn som nu alla är totalförstörda förutom två. Mellan 250-300 personer finns just nu permanent boende i byn. Husen som nu är borta har från början för majoriteten av byn tagit flera generationer att bygga. Man har sålt av sina mark och sakta men säkert byggt sitt hus. Att bygga upp ett hus igen tar men än en livstid för dessa människor. Många är i andra länder för att söka jobb och arbeta för inkomst. Arbetskraftsutvandringen i Nepal är enorm, så även i denna by.

Här ligger byn, precis söder om Doleshwor Mahadev Temple: https://www.google.se/maps/@27.6365442,85.4337765,16z

Sundar Tamang, har bott och arbetat i Sverige i tre år och är uppvuxen i byn.

Sofia Gardarfve Tamang, född och uppvuxen på Gotland, gift med Sundar sedan 5 april 2015. De träffades för sju år sedan och har bott och levt i byn Tholo Gaun, på Gotland och i Göteborg i olika perioder sedan dess.

Just nu finns vi i byn i Nepal och jobbar aktivt for ett gemensamt byggprojekt for byn samtidigt som vi fortsatter samla pengar för att kunna fortsatta hjälpa till med återuppbyggnaden.

ABOUT US

This page was started as a platform for our project, which is to help to re-build our families houses and our village in Nepal.

The village is called Tholo Gaun and it is situated south of Bhaktapur. The village lies in Sipadole, which is one of many Village Development Committees (VDCs) which build up the countryside. In Sipadole, there are a further 9 wards, where Tholo Gaun is ward number 5.

There were seventy houses in the village which are now totally destroyed, except for two. Between

250-300 people are now permanently living in the village. The houses which are now gone, have for the most part taken generations to build up. People have sold their land and slowly but surely built their houses. To re-build a house again takes a lifetime for these people. Many move away to other countries looking for work to get an income.

Work force migration in Nepal is enormous, something which even affects this village. Here is the village, directly south of Doleshwor Mahadev Temple: https://www.google.se/maps/@27.6365442,85.4337765,16z

Sundar Tamang has lived and worked in Sweden for three years, and he grew up in the village.

Sofia Gardarfve Tamang was born and raised in Gotland, married to Sundar since the 5th April 2015. They met seven years ago and have lived in the village Tholo Gaun, in Gotland and in Gothenburg during different periods since then.

We are now in the village in Nepal and are actively working to help the village, in the same time we  keep on raising money in Sweden and around the world to help with re-building the village

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s